North & South

Wat te zeggen? Het doel van een lijst is het verfraaien van het kunstwerk waar het voor bestemd is. Ook al valt de lijst zelf doorgaans in de categorie ‘ambacht’, dat doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toewijding, creativiteit en het doorzettingsvermogen dat er voor nodig is om het te vervaardigen. In dat opzicht is Marcel’s lijst sowieso al geslaagd, maar bij het feit dat zijn lijst het kunstwerk écht naar een hoger en completer niveau tilt moet ik bij deze toch echt even nadrukkelijk stil staan.
Een diepe, diepe buiging.

WIL JE MEER WETEN?